GDPR

Ne angajăm să vă protejăm și să vă respectăm confidențialitatea. Prezenta politică descrie ce informații cu caracter personal colectăm de la dumneavoastră și modul în care vă procesăm informațiile cu caracter personal.

 

I. Informațiile cu Caracter Personal

Vom colecta informații cu caracter personal atunci când vizitați website-ul, inclusiv, dar fără a ne limita la date privind traficul, date privind localizarea, jurnale web, conținutul unor sondaje și formulare de contact și alte date referitoare la comunicare și la resursele pe care le accesați. Colectarea acestor informații cu caracter personal vă vor facilita vizitarea website‑ului în viitor, întrucât vă vom putea sugera conținut relevant pentru dumneavoastră pe baza locului de unde accesați website-ul nostru.
Vom colecta toate informațiile pe care ni le furnizați atunci când folosiți formularele noastre de contact și în special nume, prenume, număr de telefon, adresa şi adresa de email.

Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularelor noastre de contact nu este o cerință statutară sau contractuală, totuși, rețineți că rubricile marcate cu un asterisc sunt rubrici obligatorii, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a respecta sau a răspunde solicitării dumneavostre. Alte informații sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularelor de contact sunt la discreția dumneavoastră. Dacă ne contactați, vom păstra evidența acelei corespondențe.

Vă folosim informațiile cu caracter personal pentru a vă trimite materiale de marketing direct prin email atunci când alegeți această opțiune prin formularul de contact relevant de abonare la newsletter-ul nostru.
Puteți renunța oricând să mai primiți comunicări de marketing viitoare.

 

II. Adresele IP și Cookie-urile

Colectăm informații despre computerul dumneavoastră, inclusiv adresa de IP, sistemul de operare și tipul de browser, în vederea administrării sistemului. Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu vă identifică pe dumneavoastră sau pe nicio altă persoană.

Din același motiv, este posibil să obținem informații despre modul în care utilizați internetul în general, utilizând un fișier cookie stocat pe dispozitiv. Cookie-urile ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați pagina noastră despre politca noastră de utilizare a cookie-urilor, accesaţi pagina apăsând aici.

În cazul în care computerul dumneavoastră este utilizat în comun cu alte persoane, vă recomandăm să nu selectați opțiunea de a reține detaliile utilizate atunci când această opțiune este oferită de website.

 

III. Cum Utilizăm Informațiile cu Caracter Personal

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate și gestionate de noi în următoarele scopuri:

 • Pentru a personaliza cât mai bine conținutul și resursele în funcție de preferințele dumneavoastră.
 • Pentru a vă răspunde la cereri sau întrebări atunci când ne contactați.
 • Pentru a vă trimite alte informații care vă pot interesa, cum ar fi evenimentele viitoare sau noutățile noastre.
 • Pentru a ne ajuta să creăm, să publicăm și să îmbunătățim conținutul cât mai relevant pentru dumneavoastră.
 • Pentru a ne asigura că orice conținut furnizat prin intermediul website-ului nostru este prezentat în cel mai eficace mod pentru dumneavoastră și pentru dispozitivul dumneavoastră.
 • Pentru a vă permite să participați la elementele interactive ale website-ului nostru, atunci când alegeți acest lucru.
 • Pentru a dezvolta și a îmbunătăți website-ul și sistemele sale pentru a vă deservi cât mai bine.
 • Pentru realizarea rapoartelor statistice.

Utilizarea informațiilor dumneavoastră în modurile descrise mai sus este permisă de legea aplicabilă din domeniul protecției datelor, deoarece este:

 • Necesară pentru interesele noastre legitime în urmărirea scopurilor expuse mai sus, iar interesele dumneavoastră de confidențialitate nu prevalează asupra acestora, în nici unul dintre cazuri.
 • Necesară în unele cazuri pentru a ne îndeplini responsabilitățile legale sau de reglementare, cum ar fi prezentarea de informații autorităților, organismelor guvernamentale sau de reglementare.
 • Necesară în unele cazuri pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public, iar, atunci când folosim categorii speciale de informații cu caracter personal, utilizarea acestora este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție sau în cazul în care prelucrarea se referă la informații cu caracter personal aflate în mod evident în domeniul public.
 • În circumstanțe limitate, procesate cu consimțământul dumneavoastră pe care îl obținem periodic, cum ar fi atunci când optați să primiți comunicări de marketing și știri prin e‑mail.

Nu luam decizii automate numai pe baza procesării automate, inclusiv prin crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau care vă afectează semnificativ în mod similar.

Perioadele de păstrare a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal depind de scopul în care sunt procesate datele și de instrumentul respectiv în care sunt procesate aceste informații cu caracter personal. Nu se pot evidenția diferitele perioade de păstrare a informațiilor într-un format rezonabil de inteligibil în cadrul acestei politici. Criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare aplicabilă sunt faptul că vom păstra informațiile cu caracter personal stabilite în prezenta politică atâta timp cât este necesar în scopul respectiv, este necesar pentru desfășurarea relației de afaceri cu dumneavoastră, ați consimțit și / sau este impus de legile aplicabile privind păstrarea informațiilor.

IV. Furnizarea Informațiilor Către Terți

Pentru a facilita utilizarea eficientă a informațiilor dumneavoastră și pentru a vă furniza conținut și / sau resurse, vă divulgăm informațiile către terți. Cu toate acestea, divulgarea va avea loc numai în următoarele situații:

 • Către furnizori, contractanți și agenți, în mod periodic, putem implica sau angaja alte societăți și persoane fizice pentru a îndeplini funcții în numele nostru. Exemplele includ găzduirea și / sau menținerea conținutului website-ului sau furnizarea anumitor funcții cuprinse în website, furnizarea de servicii de marketing, furnizarea de servicii de curierat sau poștale sau furnizarea de actualizări financiare la solicitarea dumneavoastră. Acești furnizori se află în România. Acești destinatari vor avea acces numai la informațiile dumneavoastră cu caracter personal solicitate pentru a-și îndeplini funcțiile și nu li se permite să utilizeze informațiile respective. Acești destinatari vor respecta obligații contractuale de confidențialitate.
 • Către autoritățile guvernamentale, poliție, instanțe judecătorești sau organe ale statului abilitate atunci când există o cerere expresă din partea acestora și legea o impune.

 

V. Stocarea & Procesarea Informaţiilor cu Caracter Personal

Astfel cum am explicat în secțiunea de mai sus, furnizăm informațiile dumneavoastră următoarelor categorii:

 • Furnizori, contractanți sau agenți terți, în cazul în care folosim un furnizor, un contractant sau un agent terț, informațiile dumneavoastră cu caracter personal rămân sub controlul nostru și am instituit controale pentru a ne asigura că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător. Exemple de terţi: firme de curierat, poștă, firme de transport, firme care fac montajul produselor achiziționate de dumneavoastră de pe site, furnizori şi aşa mai departe.
 • Ne străduim să luăm toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a ne asigura că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt tratate în siguranță și în conformitate cu prezenta politică.

 

VI. Transferarea Datelor în Afara Uniunii Europene

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și procesate în una sau mai multe alte țări, din interiorul sau din afara Uniunii Europene.

Dacă va fi cazul, vom transfera datele dumneavoastră în afara Uniunii Europene numai în țări despre care Comisia Europeană consideră că vă oferă un nivel adecvat de protecție, sau în cazul în care echipa noastră a instituit măsuri de protecție corespunzătoare pentru a căuta să păstreze confidențialitatea informațiilor dumneavoastre. Vă vom anunța asupra țărilor în care vă transferăm datele atunci când vom identifica nevoia de a le transfera.

Totuși, până în acest moment, nu a fost efectuat niciodată un transfer de date către o altă țară din sau din afara Uniunii Europene.

 

VII. Securitatea Datelor

Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, trebuie să știți că transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este complet sigură și că nu putem garanta securitatea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal transmise website-ului sau oricărui terț, din acest motiv, orice transmitere de informații este pe propriul dumneavoastră risc. Vom folosi proceduri operaționale stricte și măsuri de securitate, tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a preveni orice acces, modificare, ștergere sau transmitere neautorizată a acestor informații cu caracter personal.

 

VIII. Drepturile Dumneavoastră la Informațiile cu Caracter Personal

În temeiul legilor aplicabile din domeniul protecției datelor, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a accesa și de a obține o copie a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul să solicitați confirmarea dacă procesăm oricare dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Dacă este cazul, puteți avea acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și la anumite informații referitoare la modul în care acestea sunt procesate. În unele cazuri, ne puteți cere să vă furnizăm o copie electronică a informațiilor dumneavoastră.
 • Dreptul de a vă corecta informațiile cu caracter personal, dacă puteți demonstra că informațiile cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dumneavoastră nu sunt corecte, puteți solicita actualizarea sau corectarea acestor informații.
 • Dreptul de a fi uitat sau de a vi se șterge datele, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să vi se șteargă datele cu caracter personal. Puteți face o astfel de solicitare în orice moment, iar noi vom evalua îndeplinirea cererii dumneavoastre, însă acest drept se supune oricăror drepturi sau obligații legale potrivit cărora poate fi necesar să păstrăm datele. Pentru situațiile în care, conform legii, stabilim că solicitarea dumneavoastră de a vi se șterge informațiile cu caracter personal trebuie să fie respectată, noi vă vom îndeplini acest lucru fără întârzieri nejustificate.

Pentru a vă exercita drepturile, ne puteți contacta la adresa de e-mail sau utilizând formularul de contact, apăsând aici.

În măsura în care procesarea informațiilor dumneavoastre cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți, de asemenea, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei procesări realizate pe baza consimțământului acordat înaintea primirii retragerii respective.

De asemenea, puteți formula plângeri referitoare la procesarea informațiilor dumneavoastre cu caracter personal la autoritatea locală de protecție a datelor.

 

IX. Modificările Aduse Politicii

Condițiile prezentei politici se pot modifica periodic. Vom publica orice modificări substanțiale aduse politicii prin intermediul unor notificări corespunzătoare pe acest website dar şi utilizând alte canale de comunicare.